นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นไม้บ้านเรา (4) ปลูกถั่วพู..ปัจฉิมบท (มดแดงคาบเพลียะ)

Ico48

ผม search เข้าไปดูในอากู๋ ก็มีทั้งบทความ มดแดงเลี้ยงเพลี้ย และมดแดงกำจัดเพลี้ย แต่น่าจะเป็นมดแดงเลี้ยงเพลี้ยมากกว่านะครับ