นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมของชีวิต

Ico48

เห็นด้วยค่ะ เกิดมาแล้วก็ต้องปรับ ต้องดิ้นกันไป