นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมืองน่าน (4)

Ico48

วัยรุ่นมากค่ะ อารมณ์ แมวฟิน เนี่ย!!!

เนื้อหาเต็ม: เมืองน่าน (4)