นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก่อนถึงวัน "D-Day"

Ico48

ลุงพูดเหมือนว่าพรุ่งนี้ลุงจะไปรวมกับเค้าด้วย เอิ้ก เอิ้ก ไปเลยสู้ๆ ปัตตานีเราพร้อมแล้ว

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: ก่อนถึงวัน "D-Day"