นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก่อนถึงวัน "D-Day"

Ico48

ลุง ๆๆ ลงวันผิดหรือเปล่า 9 ธันวาคม 2556 ครับ

เนื้อหาเต็ม: ก่อนถึงวัน "D-Day"