นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แต่งงานแบบไทย

Ico48

ที่ว่าจะแต่งใหม่อีกสักรอบนั้น จะให้ฝ่ายใดแต่งใหม่ครับ

ชาย? หรือ หญิง?

เนื้อหาเต็ม: แต่งงานแบบไทย