นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้ชี้ทางสว่าง

Ico48

คำสอนแม่

ช่างดีมากคะ

ทำให้เราสบายใจขึ้น

และต่อสู้ต่อไปในสังคม

เนื้อหาเต็ม: ผู้ชี้ทางสว่าง