นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถอดบทเรียน "สำนักงานความสุข PSU." (1)

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 December 2013 08:29
#94678

กลับจาก 7 จังหวัดคร้า!

อิ...อิ...