นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 27 พ.ย.56 : MCP conditioning - LC/MS กลับมาทำงานตามปกติแล้ว

Ico48

ยินดีด้วยได้ทดสอบและส่งมอบผลให้ลูกค้าสำเร็จ