นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงสร้างองค์กรบิดเบี้ยวไปหรือไม่?

Ico48

ตามความเข้าใจของตัวเอง

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมเงินรายได้และงบประมาณไว้ตรงกลาง และจัดสรรให้ตามยุทธศาสตร์ แต่ ม.อ. ให้สิทธิ์คณะ/หน่วยงานบริหารเงินรายได้ของตัวเอง อันนี้คงอยู่ที่คณะแล้วค่ะว่าจะบริหารเงินรายได้อย่างไร แต่หลายๆ คณะจะไม่ค่อนนำเงินรายได้มาใช้ มักจะมาขอจากเงินส่วนกลาง ซึ่ง มหาวิทยาลัยก็ไม่มีรายได้หลักเหมือนคณะ จึงเป็นเหตุให้เราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของเงินส่วนกลางบ้าง เป็นธรรมดา

สิ่งที่ต้องทำต่อไปในอนาคต คือมหาวิทยาลัยต้องพยายามหารายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำเงินมาบริหารงานในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน