นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงสร้างองค์กรบิดเบี้ยวไปหรือไม่?

Ico48

ขอคุยแบบตรงๆ นะครับ เห็นอาจารย์เปิดประเด็นตรงมากครับ

ปัจจุบันหลายคนคิดอะไร ทำอะไร มองแต่ประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับหรือรับได้ไม่เต็มที่ ขัดใจ

เหมือนรัฐบาลอยากได้อะไรก็ทำเละเทะหมด โดยไม่ได้ดูหลัก ไม่ได้ดูความถูกต้อง ดูความเป็น

จริงในระบบที่กำลังเป็นอยู่

ระบบมหาวิทยาลัยก็ยังอิงระบบราชการอยู่ ถึงแม้ว่าบางมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับไปแล้ว

ก็ยังอิงระบบราชการอยู่ดี และยังไม่เห็นมหาวิทยาลัยไหน ฉีกกรอบการบริหารคน บริหารงบประมาณ

แบบที่ไม่อิงระบบราชการซักที มีแต่การคุยกันเรื่องค่าจ้าง เงินเดือนค่าตอบแทน เท่านั้นเอง

มาว่ากันที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ของบประมาณซื้อครุภัณฑ์ ซ่อมครุภัณฑ์ จ้างคน ก็ยังต้องขอ

งบประมาณ การของบประมาณก็ยังต้องมีการควบคุม ตรวจสอบเป็นธรรมดา ใครเลยจะให้เงินลงมา

แล้วบอกว่าเอาไปเถอะทำอะไรก็ได้ ถึงแม้ว่าไม่มีการควบคุมเร่งรัดจาก สนอ. ก็ต้องโดนควบคุม

จากหน่วยงานส่วนกลางอยู่ดีครับ ได้เลยจะถามหาอิสระ ที่ไม่อยู่ในความควบคุมได้

ขนาดทุกอย่างขอด้วยงบประมาณ ยังบริหารงานยังขาดทุน แต่ยังไงก็มีข้ออ้างว่าทำเพื่อบริการวิชาการ

ไม่หวังผลกำไร แต่ให้เงินโบนัสพนักงานของตนเองได้ โดยที่หน่วยงานอื่นๆ ไม่เคยได้

ในทางกลับกัน ถ้าเราถอนหน่วยงานนั้นให้บริหารงานอย่างอิสระ ครุภัณฑ์ชื้อเอง คนจ้างเอง ซ่อมเครื่องมือเอง

บริการเก็บค่าบริการเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลย ไม่ต้องอ้างว่าเพื่อบริการวิชาการอีกแล้ว หน่วยงานก็จะได้

มีอิสระในการบริหาร คิดอะไรที่เป็นของตนเองได้ มีอิสระทางความคิดอย่างแท้จริง แบบนี้หรือครับที่ต้องการ

แม้แต่มหาวิทยาลัยเอกชน ภาควิชา ยังโดยควบคุมเลยครับ

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพขององค์กร การประเมินผล การติดตาม การพัฒนา การให้รางวัล และการลงโทษ ผมก็ยัง

ไม่เคยเห็นหน่วยงาน องค์กรใด ในมหาวิทยาลัยประเมินได้ตามความเป็นจริง (อย่างแท้จริง) ครับ