นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตรายลื่นล้ม ภัยน้ำท่วมอีกอย่าง

Ico48

ห้องน้ำสำคัญครับ คนแก่เข้าห้องน้ำบ่อย

บ้านผมปรับปรุงห้องน้ำก่อนห้องอื่นๆเลยครับ

ปรับจากส้วมซึมเป็นชักโครก มีราวจับ และแผ่นรองกันลื่นครับช่วงแรกๆแม่และยายผมบอกว่ากีดไม่สะดวก

แต่เพื่อความปลอดภัยครับต้องใช้ผมก็บอกท่าน

เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักครับ....