นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตหลังทำเลสิค

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 พฤศจิกายน 2556 09:35
#94551

อยู่กลุ่มเดียวกัน

เนื้อหาเต็ม: ชีวิตหลังทำเลสิค