นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาโย๊ะ

Ico48

เข้าวิน นี่ภาษาใต้ด้วยมั้ยครับ (มีที่มามั้ยครับ)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Full Content: อาโย๊ะ