นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริการเหนือความคาดหมาย#1

Ico48

การเปลี่ยนเหล็ก (II) เป็นเหล็ก (II) ช่วยลดความเป็นพิษด้วยจ้า เพราะ Fe3+ มีความเป็นพิษน้อยกว่า Fe3+ แต่ทั้งสอง มีพิษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ^^

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"