นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณคือคนสำคํญ

Ico48

ต้องขอบคุณพี่ผดาเหมือนกันครับ

ถ้าไม่มีพี่ผมคงเปิดห้องเพตราไม่ได้เหมือนกันฮาๆ

ช่วยกันครับผม

เนื้อหาเต็ม: คุณคือคนสำคํญ