นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผู้ชี้ทางสว่าง

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 พฤศจิกายน 2556 08:46
#94333

แบบว่า ทองเนื้อเก้า

เนื้อหาเต็ม: ผู้ชี้ทางสว่าง