นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้องอยากเกิดก่อน น้องไม่อยากเกิดหลัง (1)

Ico48

@พี่เมตตา นี่ก็ 4 ขวบค่ะ

และต่อมา ก็เริ่มจากรูปถ่ายค่ะ ฮาอีกรอบค่ะ เดี๋ยวมาเล่าอีกครั้งค่ะ