นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 น้องอยากเกิดก่อน น้องไม่อยากเกิดหลัง (1)

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
12 November 2013 05:45
#94316

มีะไรหลายย่างที่เด็กคิด และเราเป็นแม่ก็เข้าไม่ถึง

แต่ก็เป็นความน่ารักของเขานะเนีย