นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะ Shutdown เครื่อง Windows8 ยังไงดี?

Ico48

หมายเหตุ ตอนนี้สามารถ update เป็น Windows 8.1 ได้ฟรี แต่ต้องทำการ update W8 ตัวเดิมที่อยู่บนเครื่องให้ใหม่ล่าสุดก่อน ถึงจะมี link ของ W8.1 ในร้าน Windows Store ให้ update ได้