นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะ Shutdown เครื่อง Windows8 ยังไงดี?

Ico48

ผมมึนมานานแล้ว... ปรึกษาอากู๋ ตามเคย ซึ่งบอกว่า

ให้สร้างปุ่มลัด (shotcut) ขึ้นมาเอง โดยแทนคำสั่งว่า shutdown /s /t 0 แค่นี้เองครับ เสร็จแล้ว ไปคลิกขวา เพื่อกำหนดให้อยู่หน้าแรกว่า Pin to Start แล้วลากไปวางที่เหมาะ ๆ

ต้นฉบับ

To create a Shut Down shortcut, right-click your Desktop, click New > Shortcut, then type “shutdown /s /t 0” without the quotes. (That's shutdown, space, forward slash s, space, forward slash t, space, zero.) Right-click the new shortcut and select Pin to Start, then drag it to your Taskbar.