นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะ Shutdown เครื่อง Windows8 ยังไงดี?

Ico48

เยี่ยมครับ เรียนรู้ไว้ก่อน ไม่นานเราคงได้ใช้ W8 บ้าง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"