นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
29 October 2013 22:23
#94061

บันทึกนี้และความคิดเห็นต่างๆ ทำให้เห็นประโยชน์ของ Share แบบเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะคะ อาจารย์