นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย

Ico48

ภาพดูเป็นมืออาชีพมาก

 

เชื่อว่ารูปต่อๆ ไปจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ค่าประสบการณ์ย่อมแพงเสมอ แต่คุ้มค่าเมื่อเรามีทักษะด้านนั้นติดตัวไปตลอดชีวิต

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"