นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นำ Banner Share มาฝากครับ

Ico48

ด้วยความยินดียิ่งครับ ที่ได้มีส่วนร่วมบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม

จะพยายามสร้างสรรค์งานเล็กๆ ออกมาเรื่อยๆ เป็นระยะๆ เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเราทุกคนครับ

 

เนื้อหาเต็ม: นำ Banner Share มาฝากครับ