นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนเนปาล ถาม คนไทย ทำไม ยู ชอบใช้กล่องโฟม กับ ถุงพลาสติกกัน

Ico48

เราเก็บหลักวิชาการ และ หลักการปฏิบัติไว้คนละลิ้นชักกันครับ

แล้วเลือกหยิบ มาใช้ตามใจของเราครับ

เรายังคงไม่คิดที่บูรณาการอย่างจริงจัง เพราะเรามีหลักการของการเอาให้ง่ายไว้ก่อนไงครับ