นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกร็ดน่ารู้ SEM การทำแห้งแผ่นพอลิเมอร์

Ico48

เป็นความรู้ฝังลึกที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ จนนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติใหม่เพื่อพัฒนา/ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงาน

cheer ครับ

อิอิอิ

เราเอง