นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกร็ดน่ารู้ SEM การทำแห้งแผ่นพอลิเมอร์

Ico48

เป็น tacit ที่ชัดมากครับ

อิอิอิ

จองไว้ก่อนถ้าท้าวฯ ยังไม่มางวน

อิอิอิ

เราเอง