นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CHNS/O_chapter 17 : ขั้นตอนการเปลี่ยน Reactor CHNS (ใหม่)

Ico48

ดูคลิปแล้ว โอเคมากครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"