นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 1 ความฝันที่เป็นจริง .. 6 ตุลา 56

Ico48

อย่างท้าว ไปทำอะไร ที่ไหนก็รุ่ง อิอิ

 

"ใจสั่งมา"