นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทางเลือกและการตัดสินใจ

Ico48
ทดแทน [IP: 49.230.108.167]
05 ตุลาคม 2556 12:41
#93423

ท้าวครับ เมื่อครั้งที่เดินทางไปรับรางวัลทำเนียบ

อันตัวเรา หลวงให้สิทธิ นั่งเครื่องการบินไทย

แต่ตัวเราเลือก low cost แบบนั่งรอจองลดราคาของ

สายการบิน A จริงๆ ทำ"ธรรมส"แล้วบายใจทำไปเลย

ท่านท้าว