นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุป “Blogger of the Month” ประจำปี 2556

Ico48

มารอเชียร์ด้วยคน กับสุดยอดฯ ประจำปี

 

เอิ้ก เอิ้ก ดีนะ เราอยู่แค่โคนๆ

 

"ใจสั่งมา"