นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อทำงานกับวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล...เรื่องราวดีๆ เมื่อคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มาเยือนห้องสมุดของเรา (หอสมุดคุณหญิงหลงฯ)

Ico48

อ่านแล้วตื่นเต้นแทน

 

การใช้ idol เพื่อเป็นสื่อชักนำให้คนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุ่น ทำเรื่องดีๆ เป็นสิ่งที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่งครับ ยิ่งกรณีนี้ นักเขียนเก่งๆ แบบคุณวรรณสิงห์ น่าจะทำให้หลายๆ คนหันกลับมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นด้วย...ชื่นชมห้องสมุดฯ ครับ ที่ทำงานเชิงรุกได้ดีมาก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"