นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทบทวนงาน โครงการ มข.-ม.อ.ครั้งที่ 5

Ico48

ทีมนี้เค้าก็เวิร์คจริง แข็งจริง

 

แข็งดุดหินผา แต่พอต่อราคา (โรงแรม) ไหลเลี้ยวดั่งน้ำเซาะทราย

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"