นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทบทวนงาน โครงการ มข.-ม.อ.ครั้งที่ 5

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
01 October 2013 11:54
#93294

สวัสดีปี(งบประมาณ)ใหม่นะท้าวฯ

อิอิอิ

เราเอง