นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

Ico48
นายบาส (Recent Activities)
01 October 2013 11:24
#93291

กระผมขอขอบพระคุณท่านคณบดีที่ดูแลบุคลากรทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาค ไม่เว้นแม้แต่พนักงานเงินรายได้ ที่ท่านได้มีนโยบายการบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการดำรงอยู่ในองค์กร คือความมั่นคงในอาชีพการงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง