นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU Auto Login พค. 54

Ico48
Champy (Recent Activities)
01 October 2013 09:01
#93285

ปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้อยู่ครับ

เนื้อหาเต็ม: PSU Auto Login พค. 54