นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทบทวนงาน โครงการ มข.-ม.อ.ครั้งที่ 5

Ico48

อ้าวไหนว่าไม่มีแผน

งานแก้ปัญหาทั่วไป "ผอ." (กรณีท้าวหลับ) "ท้าว" (กรณี ผอ.หลับ) อิอิอิ