นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 UKM : AAR การจัดครั้งที่ 23 ที่เมืองเลย (ฉบับเมตตา)

Ico48

ลูกนั้นพอมี แต่เต้าไม่มีจริงๆ ท้าว