นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก้าอี้บริหาร...เก็บเกี่ยวประสบการณ์...งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Ico48

ดีใจจังที่อาขารยืคิดบวก แบบว่า

มันต้องแสดงบทบาทจากหลายๆ ศาสตร์

การเจริญก้าวหน้าในหน้าที่จึงจะสมบูรณ์แบบ เชียร์ครับ