นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก้าอี้บริหาร...เก็บเกี่ยวประสบการณ์...งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Ico48

เขียนได้น่ารักมากค่ะ

งานบริหารเป็นงานที่ยาก ที่ต้องรับฟัง นิ่งใจเย็น ยอมรับพร้อมแก้ไข ปรับปรุง

ยิ่งอ่านยิ่งรักอาจารย์ขึ้นเป็น 10 เท่า

เป็น แควนลุง นิรุตต์ ด้วยเหรอคะ

อิ..อิ..