นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont."

Ico48

จัดให้ครับ

คลิก 1 ผมลองใส่คำว่า Thai social phenomena

คลิก 2 ผมลองคลิกต่อ หัวข้อ Imagining...

 

ได้ผลยังงี้ครับ

-------------------------------------------------------------------------------------

Imagining the Western Husband: Thai Women's Desires for Matrimony, Status and Beauty,10.1080/00141840903053162,Ethnos,Pilapa Esara

Edit  Imagining the Western Husband: Thai Women's Desires for Matrimony, Status and Beauty     

BibTex | RIS | RefWorks  Download  

 

Pilapa Esara

This article examines a group of Thai women's perceptions of western Caucasian men as ideal marriage partners and its impact on their sexual practices and relationship decisions. Based on conversations with women living in a ‘slum’ community in Bangkok, I argue that women who do not fit local ideals of light skin color, economic success and urban origins face obstacles among potential Thai suitors. Some of these women strategically prefer western suitors to local men. Through their relationship choices, these women upset local hierarchies of desire as they attempt to subvert skin color-bias and pose challenges to Thai marital traditions. At the same time, their relationship pursuits conform to gender expectations of the male breadwinner and female caretaker and may unintentionally reproduce skin color and status hierarchies. Although Thai women's sexual relationships with western men are not a new phenomena, they underscore the transnational nature of sexual desire and contemporary social change.

Journal: Ethnos , vol. 74, no. 3, pp. 403-426, 2009

DOI: 10.1080/00141840903053162 Cumulative Annual

View Publication