นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บ จำกัดเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ฟรี)

Ico48
IT INNO [IP: 110.78.147.71]
18 September 2013 09:20
#92888

ไม่ทราบว่าโปรแกรมรองรับ windows7 64bit หรือไม่ครับ อาการคือไม่สามารถ login เข้าโปแกรมด้วย user/pass ที่กำหนดไว้ได้ แต่ใช้สำหรับ uninstall ได้