นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้อะไรดีๆ จากการอบรม Note Taker

Ico48

คงจะน่ารักไม่เท่ากับคนที่นั่งข้างๆ ในรูปใช่ป่าว

น้องสองใย

555