นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (7 - 13 กันยายน 2556) ของ Share.psu

Ico48

สัปดาห์นี้...นักเขียนหน้าใหม่ Peetik ติดชาร์ท์ ด้วย

ยินดีด้วยนะคะ