นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ย้อนรอยเส้นทาง PhD ของโอ๋-อโณ (13): ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกสนานของเรา

Ico48

รัฐบาลไทยน่าลงทุนเรื่องห้องสมุดมากๆ ให้เหมือนเรื่องต่างๆ ที่ทุ่มงบประมาณกันเป็นพันล้าน ทุกปี เฮ้อ

 

"ใจสั่งมา"