นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หนึ่งวัน 1 ONE กับงานที่ทำ

Ico48

ปัตตานีรถโล่ง ฝนตกแต่รถไม่ติด สงสัยรถไปหาดใหญ่หมด

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"