นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้อะไรดีๆ จากการอบรม Note Taker

Ico48

เราได้เห็นว่าดำขำตัวจริง น่ารักกว่าในรูปอีก อิอิ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"