นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภารกิจค้างหลังเกษียณ

Ico48

เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะ ว่าระดับมหาวิทยาลัยยิ่งน่าจะเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษา เพื่อให้เราได้รับใช้พื้นที่ยิ่งขึ้น ถ้าทำให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้่นที่ เรียนในพื้นที่ จบออกมาก็กลับไปพัฒนาพื้นที่ จะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ยิ่งเรียน ยิ่งไกลห่างจากชุมชน จากครอบครัวไปเรื่อยๆ