นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ

Ico48
พระครูปลัดวันชัย อติภทฺโท [IP: 182.53.235.209]
14 กันยายน 2556 10:56
#92783

เดือนกันยามาถึงพึงวิตก

ชีวิตวกวัยเกษียณเพียรหยุดนิ่ง

ต้องหาความสงบใจไว้พักพิง

ก่อนทอดทิ้งสกนธ์กายวอดวายปราณ

กิน กาม เกียรติ เสพมาเป็นของมนุษย์

มิอาจหยุดความเร่าร้อนควรผ่อนผัน

แสวงหากิน กาม เกียรติ เป็นทิพย์กัน

เกษมสันต์ในดวงจิตเพราะคิดดี

ควารมคิดดีมีได้เพราะใจสูง

ต้องรีบมุ่งสู่จุดหมายให้ได้นี้

คือหลักทานศีลภาวนาน่าจะมี

เป็นวิถีชีวิตงามงามปลิดปลง

ถึงจะไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์

ด้วยเพราะรักอิสระจะไม่หลง

ที่ได้เป็นตัวของตัวเองเก่งมั่นคง

ไม่ลุ่มหลงใครมาบัญชาเรา

เดือนกันยามาทำงานครั้งสุดท้าย

พร้อมเตรียมใจในหน้าที่ไม่มีเศร้า

จะพักผ่อนเดินทางดูโลกเรา

ไม่มัวเมาในชีวิตอนิจจัง ฯ

ว. ชลาลัย

(พระครูปลัดวันชัย อติภทฺโท)

พระวิปัสสนาจารย์

พระหน่วยพัฒนาการทางจิต

ผู้จัดรายการธรรมะก่อนนอน และ พระพบประชาชน

วัดท่าหลวง ่(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร